Thermoplasten worden op steeds grotere schaal toegepast in machines en installaties voor onder andere interne transport doeleinden. Ze bevorderen het glijvermogen en spelen een belangrijke rol in het reduceren van slijtage en frictie wat uiteindelijk weer bijdraagt aan een lagere energieconsumptie en dus een kostenbesparing oplevert. Het meest gangbare materiaal omwege van het hoge moleculaire gewicht en de daaruit voortvloeiende uitermate gunstige mechanische eigenschappen is PE (PolyEthyleen).